Národní divadlo

Generace Národního divadla

Stavbou Národního divadla bylo dovršeno úsilí českých obrozenců a české země tak získaly stálou českou divadelní scénu. Národní divadlo na vltavském nábřeží v Praze se stalo symbolem české národní hrdosti.

Základní kámen divadla byl položen 16. května 1868. Kameny byly tehdy přivezeny z nejpamátnějších českých míst - z Řípu, Blaníka, Vítkova, Vyšehradu a Radhoště. Této ceremonie se účastnili všechny významné osobnosti české kultury: Palacký, Rieger, Sladkovský, Purkyně, Smetana a další. Stavba byla dokončena 11. června 1881, avšak musela být znovu obnovována po nešťastném požáru 12. srpna 1881. Národní divadlo bylo definitivně otevřeno v roce 1883 Smetanovou operou Libuše.

Stavbě Národního divadla však předcházely bezpočetné přípravy a konkurzy architektů a malířů. Autorem konečné podoby divadla je Josef Zítek, architektura interiéru je především podílem Josefa Schultze. Malby jsou výsledky prací Mikoláše Alše, Františka Ženíška, Václava Brožíka, Josefa Tulky, Julia Mařáka a konečně tvůrce nynější opony Vojtěcha Hynaise. Sochařská výzdoba je dílem Josefa Václava Myslbeka, Bohuslava Schnircha a jeho žáka Jana Štursy.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.