Seznam chráněných území Prahy

Chráněná území v Česku
Velkoplošná zvláště chráněná území
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Maloplošná zvláště chráněná území
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Obecně chráněná území
 Přírodní park
  Významný krajinný prvek
Natura 2000
Evropsky významná lokalita
Ptačí oblast
Památný strom

Na území hlavního města Prahy je vyhlášeno celkem 89 zvláště chráněných území. Ty zaujímají plochu 2200 ha, tedy 4 % z celkové rozlohy města. Na území města je vyhlášeno také 11 přírodních parků, které se rozkládají na cca 20 % rozlohy města.

 

 CHKO Český kras

Chráněná krajinná oblast Český kras zasahuje ze Středočeského kraje na území Prahy (městské části Praha-Radotín a Praha-Řeporyje). V její pražské části se nacházejí PR Staňkovka, PR Klapice, část NPP Černá rokle, PP Hvížďalka, PR Radotínské údolí, část PP Zmrzlík.

 

 Národní přírodní památky

Na území Prahy je 7 národních přírodních památek: NPP Barrandovské skály, NPP Cikánka I, NPP Dalejský profil, NPP Letiště Letňany, NPP Lochkovský profil, NPP Požáry, NPP U Nového mlýna. Do Prahy zasahuje ještě NPP Černá rokle.

 

 Přírodní rezervace

Na území Prahy je 15 přírodních rezervací: PR Divoká Šárka, PR Homolka, PR Chuchelský háj, PR Klánovický les, PR Klapice, PR Mýto, PR Podhoří, PR Prokopské údolí, PR Radotínské údolí, PR Slavičí údolí, PR Staňkovka, PR Šance, PR Údolí Únětického potoka, PR V Pískovně, PR Vinořský park.

Do Prahy zasahují ochranná pásma PR Cyrilov a Roztocký háj – Tiché údolí.

 

 Přírodní památky

Na území Prahy je 66 chráněných území v kategorii přírodní památka (viz abecední seznam).

 

 Přírodní parky

V Praze je vyhlášeno 11 přírodních parků.

 • PřP Modřanská rokle – Cholupice, vyhláškou č. 3/1991 Sb. HMP, 1707,5 ha. Na území městských částí Praha 12, Praha-Libuš, Praha-Zbraslav. Na jeho území se nachází PP Modřanská rokle, PP Cholupická bažantnice, PR Šance.
 • PřP Botič – Milíčov, vyhláškou č. 3/1984 Sb. NVP, 824 ha. Na území městských částí Praha-Újezd, Praha-Petrovice, Praha-Křeslice, Praha 22, Praha 11, Praha-Benice, Praha-Kolovraty. Na jeho území se nachází PP Milíčovský les a rybníky, PP Pitkovická stráň.
 • PřP Hostivař – Záběhlice, vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP, 423,1 ha. Na území městských částí Praha 15, Praha 10, Praha-Petrovice, Praha 11, Praha 4. Na jeho území se nachází PP Meandry Botiče.
 • PřP Říčanka, vyhláškou č. 3/1984 NVP, 407,7 ha. Na území městských částí Praha 22 a Praha-Dubeč. Na jeho území se nachází PP Obora v Uhříněvsi, Rohožník – lom v Dubči, PP Lítožnice.
 • PřP Rokytka, vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP, 136,5 ha. Na území městských částí Praha-Nedvězí, Praha-Královice a Praha 22. Na jeho území se nachází PR Mýto.
 • PřP Klánovice – Čihadla, vyhláškou č. 3/1991 Sb. HMP, 2222,8 ha. Na území městských částí Praha 14, Praha-Dolní Počernice, Praha 22, Praha-Běchovice, Praha-Klánovice, Praha 21. Na jeho území se nachází PR Cyrilov, PR Klánovický les, PP Xaverovský háj, PP Počernický rybník, PR V Pískovně.
 • PřP Drahaň – Troja, vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP, 578,8 ha. Na území městských částí Praha 8, Praha-Dolní Chabry, Praha-Troja. Na jeho území se nachází PP Zámky, PP Čimické údolí, PP Bohnické údolí, PR Podhoří, PP Salabka, PP Havránka, PP Velká skála, PP Trojská, PP Jabloňka.
 • PřP Šárka – Lysolaje, vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP, 1005 ha. Na území městských částí Praha 6, Praha-Nebušice a Praha-Lysolaje. Na jeho území se nachází PR Divoká Šárka, PP Vizerka, PP Jenerálka, PP Zlatnice, PP Nad Mlýnem, PP Dolní Šárka, PP Baba (Praha), PP Podbabské skály, PP Housle.
 • PřP Košíře – Motol, vyhláškou č. 3/1991 Sb. HMP, 354,4 ha. Na území městských částí Praha 5, Praha 13. Na jeho území se nachází PP Kalvárie v Motole, PP Motolský ordovik, PP Vidoule.
 • PřP Prokopské a Dalejské údolí, vyhláškou č. 7/1993 Sb. HMP, 652,5 ha. Na území městských částí Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha 13, Praha 5. Na jeho území se nachází PR Požáry, NPP Dalejský profil, NPP U Nového mlýna, Opatřilka – Červený lom, PR Prokopské údolí, PP Ctirad.
 • PřP Radotínsko – Chuchelský háj, vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP, 1392,4 ha. Na území městských částí Praha 5, Praha-Velká Chuchle, Praha-Slivenec, Praha-Lochkov, Praha 16, Praha-Řeporyje. Na jeho území se nachází NPP Barrandovské skály, PR Chuchelský háj, PR Homolka, PP Nad závodištěm, PR Slavičí údolí, PP Radotínské skály, PP Ortocerový lůmek, NPP Lochkovský profil, NPP Cikánka I, NPP Cikánka II, část PP Zmrzlík.

 

 Abecední seznam zvláště chráněných území

PP Baba | NPP Barrandovské skály | PP Bažantnice v Satalicích | PP Bílá skála | PP Bohnické údolí | PP Branické skály | PP Cihelna v Bažantnici | NPP Cikánka I | PP Cikánka II | PP Ctirad | PR Cyrilov | NPP Černá rokle | PP Čimické údolí | NPP Dalejský profil | PR Divoká Šárka | PP Dolní Šárka | PP Havránka | PR Homolka | PP Housle | PP Hrnčířské louky | PP Hvížďalka | PP Cholupická bažantnice | PR Chuchelský háj | PP Chvalský lom | PP Jabloňka | PP Jenerálka | PP Kalvárie v Motole | PR Klánovický les | PR Klánovický les – Cyrilov | PR Klapice | PP Královská obora | PP Krňák | PP Ládví | PP Letenský profil | NPP Letiště Letňany | PP Lítožnice | NPP Lochkovský profil | PP Meandry Botiče | PP Milíčovský les a rybníky | PP Modřanská rokle | PP Motolský ordovik | PR Mýto | PP Nad Mlýnem | PP Nad závodištěm | PP Obora Hvězda | PP Obora v Uhříněvsi | PP Okrouhlík | Opatřilka – Červený lom | PP Opukový lom u Přední Kopaniny | PP Ortocerový lůmek | PP Pecka | PP Petřínské skalky | PP Pitkovická stráň | PP Počernický rybník | PP Pod školou | PP Pod Žvahovem | PP Podbabské skály | PR Podhoří | PP Podolský profil | NPP Požáry | PP Pražský zlom | PR Prokopské údolí | PP Prosecké skály | PP Radotínské skály | PR Radotínské údolí | PP Rohožník – lom v Dubči | PR Roztocký háj – Tiché údolí (do Prahy zasahuje jen ochranné pásmo) | PP Salabka | PP Sedlecké skály | PP Skalka | PR Slavičí údolí | PR Staňkovka | PP Střešovické skály | PR Šance | PP Trojská | PP U Branického pivovaru | PP U Hájů | NPP U Nového mlýna | PP U Závisti | PP Údolí Kunratického potoka | PR Údolí Únětického potoka | PP V Hrobech | PR V Pískovně | PP Velká skála | PP Vidoule | PR Vinořský park | PP Vizerka | PP Xaverovský háj | PP Zámky | PP Zlatnice | PP Zmrzlík

 

 Seznam podle obvodů a městských částí

 

 Obvod a městská část Praha 1

 • PP Letenský profil, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 1,47 ha, Holešovice, městské části Praha 1 a Praha 7
 • PP Petřínské skalky, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP a vyhl. č. 23/91 MHMP, 8,80 ha, Malá Strana a Hradčany, městská část Praha 1, a Smíchov, městská část Praha 5

 

 Obvod Praha 4

 

 Praha 4

 • PP Podolský profil, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 2,70 ha, Podolí, městská část Praha 4
 • PP U Branického pivovaru, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 1,66 ha, Braník, městská část Praha 4
 • PP Branické skály, vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP, 8,17 ha, Braník, městská část Praha 4
 • PP Údolí Kunratického potoka, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 150,20 ha, Michle, městská část Praha 4 a Kunratice, městská část Praha-Kunratice
 • PřP Hostivař – Záběhlice

 

 Praha-Kunratice (správní obvod 4)

 • PP Údolí Kunratického potoka, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 150,20 ha, Michle, městská část Praha 4 a Kunratice, městská část Praha-Kunratice

 

 Praha 11

 • PřP Botič – Milíčov
 • PřP Hostivař – Záběhlice

 

 Praha-Újezd (správní obvod 11)

 • PP Milíčovský les a rybníky, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 93,36 ha, Újezd u Průhonic, městská část Praha-Újezd
 • PřP Botič – Milíčov

 

 Praha-Šeberov (správní obvod 11)

 • PP Hrnčířské louky, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 29,30 ha, Šeberov, městská část Praha-Šeberov

 

 Praha 12

 • PP V Hrobech, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 1,30 ha, Kamýk, městská část Praha 12
 • PP Modřanská rokle, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 122,75 ha, Modřany a Cholupice, městská část Praha 12, Libuš a Písnice, městská část Praha-Libuš
 • PP Cholupická bažantnice, vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP, 14,43 ha, Cholupice, městská část Praha 12
 • PR Šance, vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP, 123 ha, Točná, městská část Praha 12, a Zbraslav, městská část Praha-Zbraslav
 • PřP Modřanská rokle – Cholupice

 

 Praha-Libuš (12)

 • PP Modřanská rokle, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 122,75 ha, Modřany a Cholupice, městská část Praha 12, Libuš a Písnice, městská část Praha-Libuš
 • PřP Modřanská rokle – Cholupice

 

 Obvod Praha 5

 

 Praha 5

 • PP Petřínské skalky, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP a vyhl. č. 23/91 MHMP, 8,80 ha, Malá Strana a Hradčany, městská část Praha 1, a Smíchov, městská část Praha 5
 • PP Skalka, vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP, 10,60 ha, Smíchov, městská část Praha 5
 • PP Kalvárie v Motole, vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP, 3,67 ha, Motol, městská část Praha 5
 • PP Motolský ordovik, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 1,90 ha, Motol, městská část Praha 5
 • PP Vidoule, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 8,65 ha, Jinonice, městská část Praha 5
 • PP Ctirad, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 6,53 ha, Radlice a Smíchov, městská část Praha 5
 • PP Pod Žvahovem, vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP, 0,50 ha, Hlubočepy, městská část Praha 5
 • PP Železniční zářez, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 0,55 ha, Hlubočepy, městská část Praha 5
 • PP Pod školou, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 2,58 ha, Hlubočepy, městská část Praha 5
 • NPP U Nového mlýna, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 12,30 ha, Holyně, městská část Praha-Slivenec, a Hlubočepy, městská část Praha 5
 • Opatřilka – Červený lom, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 5,52 ha, Jinonice, městská část Praha 13, Jinonice a Hlubočepy, městská část Praha 5
 • PR Prokopské údolí, výnos MK ČSR č. 25.533/78, 101 ha, Jinonice a Hlubočepy, městská část Praha 5, Jinonice, městská část Praha 13
 • NPP Barrandovské skály, vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP, 11,38 ha, Hlubočepy, městská část Praha 5, a Malá Chuchle, městská část Praha-Velká Chuchle
 • PřP Košíře – Motol
 • PřP Prokopské a Dalejské údolí
 • PřP Radotínsko – Chuchelský háj

 

Praha-Slivenec (správní obvod 5)

 • NPP Dalejský profil, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 23,66 ha, Řeporyje, městská část Praha-Řeporyje, Holyně, městská část Praha-Slivenec, nepatrný cíp Stodůlky, městská část Praha 13
 • NPP U Nového mlýna, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 12,30 ha, Holyně, městská část Praha-Slivenec, a Hlubočepy, městská část Praha 5
 • PP Zmrzlík, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 16,10 ha, Zadní Kopanina, městská část Praha-Řeporyje, malým cípem Slivenec, městská část Praha-Slivenec
 • PřP Prokopské a Dalejské údolí
 • PřP Radotínsko – Chuchelský háj

Praha 13 (Praha-Stodůlky)

 • PP U Hájů, vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP, 6,60 ha, Stodůlky, městská část Praha 13
 • NPP Dalejský profil, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 23,66 ha, Řeporyje, městská část Praha-Řeporyje, Holyně, městská část Praha-Slivenec, nepatrným cípem Stodůlky, městská část Praha 13
 • Opatřilka – Červený lom, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 5,52 ha, Jinonice, městská část Praha 13, Jinonice a Hlubočepy, městská část Praha 5
 • PR Prokopské údolí, výnos MK ČSR č. 25.533/78, 101 ha, Jinonice a Hlubočepy, městská část Praha 5, Jinonice, městská část Praha 13
 • PřP Košíře – Motol
 • PřP Prokopské a Dalejské údolí

Praha-Řeporyje (správní obvod 13)

 • NPP Požáry, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 4,31 ha, Řeporyje, městská část Praha-Řeporyje
 • NPP Dalejský profil, vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP, 23,66 ha, Řeporyje, městská část Praha-Řeporyje, Holyně, městská část Praha-Slivenec, nepatrný cíp Stodůlky, městská část Praha 13
 • PP Zmrzlík, vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, 16,10 ha, Zadní Kopanina, městská část Praha-Řeporyje, malým cípem Slivenec, městská část Praha-Slivenec
 • PR Radotínské údolí, výnos MK ČSR č. 8.200/75, 98,52 ha, Zadní Kopanina, městská část Praha-Řeporyje a obec Kosoř
 • Chráněná krajinná oblast Český kras
 • PřP Prokopské a Dalejské údolí
 • PřP Radotínsko – Chuchelský háj

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.