Hospodářství

Zpracovatelský průmysl

- grafy

Zpracovatelský průmysl hlavního města Prahy zaujímá s 7,6 procenty celkové průmyslové výroby páté místo v regionální struktuře všech čtrnácti krajů. Průmyslové závody se soustřeďují zejména na severovýchodě a jihozápadě města. Na území hlavního města bylo roku 2003 registrováno 733 průmyslových závodů (s více než dvaceti zaměstnanci) s celkem 111 tisíci pracujících.

Objemem své výroby se v Praze jednoznačně prosazují dvě odvětví: produkce potravin a produkce elektrických a optických přístrojů, obě odvětví s přibližně 33 miliardami Kč v roce 2002 nebo podílem 12 procent na produkci odvětví v celé republice (tržby za vlastní výrobky a služby v běžných cenách; viz i diagramy). Význačnou roli zde hraje především výroba rozhlasových a televizních přijímačů (20 % celkové produkce země a současně i první místo v regionální struktuře).

Tato odvětví jsou následována polygrafickým průmyslem s téměř 24,5 miliardami Kč tržeb. Význam tohoto odvětví vyplývá ze skutečnosti, že v hlavním městě se toto odvětví silně koncentruje (44 procent celkové produkce) a Praha zde zaujímá první místo ze všech regionů.

Mimo to se v Praze nacházejí i další význačné závody tradičních průmyslových sektorů a odvětví, které přispívají k velkému významu hlavního města jako průmyslového střediska:

 • výroba kovodělných výrobků
 • výroba strojů a zařízení
 • chemie a farmaceutický průmysl
 • průmysl výrobků ze skla, keramiky a porcelánu, stavební hmoty
 • výroba dopravních prostředků (mimo výroby automobilů), zde zejména kolejní soupravy, motocykly, lehká letadla a jiné

Další odvětví hrají spíše podřadnou roli.

 

Průmysl - stav k r. 1990

Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu na 1 zaměstnance (r.2006)  -  23tis. Kč

 

Hutnický

 • hutnicktví železa
 • přeprava rudy
 • není hutnictví neželezných kovů
 • není hutní druhovýroba železa
 • není hutní druhovýroba neželezných kovů

Strojírenský (cca)

 • 50% stroje a zařízení
 • 20% dopravní prostředky a jejich díly
 • 15% elektrotechnický a elektronický průmysl
 • 15% ostatní srojírenské výrobky a výroba kovového zboží

Chemický (cca)

 • 10% gumárenský průmysl
 • 90% základní chemie
 • 0% petrochemie
 • 0%výroba plastických hmot a syntetických vláken

Sklářský, keramický a stavebních hmot (cca)

 • 40% výroba prefabrikátů
 • 20% cihelny
 • 20% cementárny a vápenky
 • 20% ostatní průmysl stavebních hmot
 • 0% sklářský průmysl
 • 0%průmysl porcelánu a keramiky

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl (cca)

 • 75% oděvní průmysl
 • 12% kožedělní průmysl
 • 13% textilní průmysl

Dřevopracující a papírenský (cca)

 • 50% dřevopracující průmysl
 • 50% průmysl papíru a celulózy

 

 

 

 

Struktura průmyslu (cca)

 • strojírenský, elektronický a kovozpracující  -  38%
 • chemický  -  12%
 • polygrafický  -  6%
 • textilní a oděvní  -  6%
 • potravinářský  -  12%
 • nerozlyšený  -  26%

 

 

Energetické suroviny

 • počet zaměstnaných v těžbě nerostných surovin v tisících zaměstnaných (r.2006)  -  2tis.
 • plynovod - na severu Prahy

Výroba a spotřeba elektrické energie

 • spotřeba elektrické energie (r.2006)  -  2-4mil. MWh
 • vodní elektrárna (instalovaný výkon do 500MW) - na jihu Prahy
 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.