Zemědělství

 

Zemědělství

Odvětví zemědělské statistiky má v našich zemích dlouholetou tradici. V současnosti zemědělská statistika podává svým pravidelným zjišťováním informace o situaci v živočišné výrobě a prodeji rostlinných výrobků s maximálně půlroční periodicitou. Ročně je sledována sklizeň zemědělských plodin, soupis hospodářského zvířectva a plochy osevů, které jsou podkladem měsíčních a ročních odhadů sklizní. Současná zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona o č.89/1995Sb., o státní statistické službě, v platném znění. Výsledky šetření jsou pravidelně prezentovány na internetových stránkách ČSÚ.
 

 

Potravinářský průmysl využívající převážně výrobky místní zemědělské výroby (cca)

 • 24% masný průmysl
 • 15% mlékárenská výroba
 • 24% mlynářská a pekárenská výroba
 • 14% cukrovarská výroba
 • 12% výroba sladu a piva
 • 11% zpracování ovoce a zeleniny

 

 • není zemědělské strojírenství
 • není průmyslová hnojiva a agrochemikálie

 

 • pěstování obilovin (hlavně pšenice a ječmene) a cukrovky, chov skotu (hlavně dojnic) a prasat

Ovoce, zelenina a květiny

Obiloviny - pšenice a žito

Prasata a drůbež

 

(Cukrovka a brambory)

(Víno a chmel)

 

 

Hrubý domácí produkt

- na 1obyvatele - r. 2006  -  500tis. a více

 • 82% terciární sektor (služby - doprava, obchod, finance, školství, zdravotnictví atd.)
 • 18% sekundární sektor (průmysl, stavebnictví, těžba)
 • 0% primární sektor (zemědělství, lesnictví)

Průměrná hrubá měsíční mzda

 • na 1 zaměstnance (r.2007)  -  23tis. Kč a více

Míra nezaměstnanosti

 • počet uchazečů na 1 volné pracovné místo (r.2006)  -  1
 • registrovaná míra nezaměstnanosti-z ekonomicky činných obyvatel (r.2006)  -  do 3

Míra nezaměstnanosti - ČR celkem - 7,7%

muži - 6,4%

ženy - 9,3%

 

Míra ekonomické aktivity

 • Podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných-k počtu všech osob starších 15-ti let (r.2006)  -  60% a více
 • 80% terciární sektor (služby - doprava, obchod, finance, školství, zdravotnictví atd.)
 • 15% sekundární sektor (průmysl, stavebnictví, těžba)
 • 5% primární sektor (zemědělství, lesnictví)

Míra ekonomické aktivity  -  ČR celkem - 59,3%

muži - 68,5%

ženy - 50,3%

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.