Příroda

Využití ploch (cca)

 • 62% zemědělská půda
 • 25% lesní pozemky
 • 12% ostatní plochy (zastavěné, vodní, skládky, nevyužitá půda...)

Půdní druhy

 • půdy převážně jílovitohnilité (více než 60%)

Půdní typy

 • černozemě  - v nížinách

- mocný humusový horizont leží přímo na mateční hornině (spraš)

- nejúrodnější půdy

Životní prostředí

 •  

Znečištění životního prostředí - r. 2006

 • převážně škodlivými plyny a prašným spadem
 • Měrné emise oxidů duséku  -  5-15t/km2
 • Místa s roční průměrnou NO2 nad 20ug/m3 -  nad 30ug/m3
 • Organické znečištění vodních toků (ukazatel BSKS)  -  Vltava - znečištěná, na jihu silně znečištěná

Vegetační stupně

 • bukovo-dubové

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.