Staré město-historické území

 

Staré Město

Na území Starého Města vznikaly osady již v době románské. Po roce 1320 bylo území této aglomerace obestavěno hradbami. Do tohoto území bylo zahrnuto i takzvané Havelské město, které leželo přibližně mezi Ovocným trhem a Železnou ulicí. Mělo své vlastní hradby a tržiště a ve 13. století splynulo se Starým Městem. V místě dnešní Havelské ulice býval tzv. Havelský trh, zvaný též Nové tržiště. V roce 1347 se na něm konala korunovační hostina Karla IV. Při stavbě staroměstských hradeb byly do území města zahrnuty i některé přilehlé osady. V roce 1337 byla zřízena městská radnice a v roce 1348 zde byla založena univerzita. Vznikaly zde významné správní a církevní instituce. Za zmínku stojí Betlémská kaple, v níž kázal Jan Hus upálený 6.7.1415 katolickou církví. Na Staroměstském náměstí, centrem Starého Města, se odehrávala řada významných událostí spojených s historií Prahy a Českých zemí. K Praze bylo připojen v roce 1784. Staré Město je nejvýznamnějším pražským historickým městem. Je zde soustředěno velké množství historických, kulturních a církevních památek. Proto je také jednou z nejvyhledávanějších a nejnavštěvovanějších částí Prahy.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.