Nové město-historické území

 

Nové Město

Nové Město pražské bylo založeno v roce 1348 Karlem IV v bezprostředním sousedství Starého Města. Navazovalo tak na jeho dopravní systém a bylo nejlidnatějším městem. Zahrnovalo rozsáhlé území, což umožňovalo jeho příznivý rozvoj. Usídlovali se zde řemeslníci, vznikla zde řada významných institucí. Samostatnost si Nové město udrželo až do roku 1784, kdy bylo připojeno k Praze. V 19. století byla značná část cenné staré zástavby díky spekulacím a podnikání zbourána a nahrazena novými stavbami. I tak zde dnes najdeme řadu významných staveb, kulturních a historických památek. Díky rozloze města se zde zachovaly, ve srovnání se Starým Městem, plochy zeleně.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.