Národní muzeum

Národní muzeum (NM) je přední česká muzejní instituce. Někdy se tento termín používá i pro její hlavní budovu na Václavském náměstíPraze 1.

Historický vývoj


Soubor:Prag Museum 1900.jpgBudova Národního muzea kolem roku 1900

Muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846) a Nostickém paláci (1846–1892).

Hlavní budova

Novorenesanční stavba od projektanta Josefa Schulze s centrálním prostorem Panteonu a výzdobou od umělců generace Národního divadla pochází z let 1885–1890 a tvoří dominantu celého Václavského náměstí. Projekt kladl důraz především na monumentalitu, zčásti na úkor funkčnosti.

V roce 1968 byla jeho přední fasáda poškozena střelami sovětské armády, ohroženo bylo rovněž během výstavby pražského metra v první polovině 70. let minulého století (při výstavbě vestibulu stanice Muzeum došlo k poničení některých stěn, vestibul musel být lépe vyztužen). Budova nebyla nikdy celkově rekonstruována, na začátku 21. století je tak již ve velmi špatném stavu.

V roce 2006 byla muzeu přislíbena protější budova bývalého Federálního shromáždění, ve kterém působilo Rádio Svobodná Evropa.. Stěhování by mohlo začít na přelomu května a června 2009, do objektu bude přesunuta část sbírek, aby mohla hlavní budova projít rozsáhlou rekonstrukcí; v budově bývalého Federálního shromáždění vedení muzea plánuje pořádání komentovaných prohlídek a zřízení expozice o historii rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.