Jezera a jezírka

Jezírko s lachtanem

Jezírko s lachtanem

adresa: Petřín
Městská část: Praha 1,
katastr: Smíchov,
Jezírko s lachtanem na Petříně, nad zahradou Kinského.

 

 

 

Jezírko Triangl

Městská část: Praha 15,
katastr: Hostivař,
 Jezírko a mokřad Triangl se nachází v Hostivaři (městská část Praha 15, obvod Praha 10).
Leží v trojúhelníku, který je vytyčen třemi železničními tratěmi (Praha – České Budějovice, Praha-Vršovice – Praha-Malešice, spojka obou tratí)
Mokřad s jezírkem o celkové rozloze 0,15 ha byl vyhlášen významným krajinným prvkem.
Jezírkem protéká Slatinský potok, který je pravostranným přítokem Botiče.
Ten byl však nad Rabakovskou spojkou sveden do kanalizace. Od té doby jsou zdrojem vody převážně srážky a průsak z okolních pozemků.
V jezírku žije kuňka ohnivá a další druhy obojživelníků.
Z ptáků zde hnízdí slavík obecný, rákosník zpěvný, pěnice, mlynařík dlouhoocasý a další.
O lokalitu od roku 1991 pečují členové ČSOP a od roku 2001 bylo jezírko s okolím pod jménem Triangl prohlášeno významným krajinným prvkem.
V roce 2003 ČSOP pozemek v rámci kampaně Místo pro přírodu odkoupila.
Přístup je možný
* ze tramvajové (22,26) nebo autobusové (177,195) zastávky Na Padesátém přes křižovatku, ulicí Dolineckou pod Jižní spojkou, kolem zahrádkářské osady a přes železniční trať Praha Vršovice-Praha Malešice k jezírku
* ze stanice metra Skalka přes sídliště Skalka, kolem zahrádkářské osady a přes železniční spojku po mostě, poté podél spojky na jih a podchodem pod ní k jezírku
* od autobusové zastávky Sídliště Na Groši (101) přes pěší most přes železniční trať Praha–České Budějovice a podél ní dál na sever, poté přes ni a po pěšince k jezírku
 
 
 
 
 
 

Jezírko v Seminářské zahradě na Petříně

Jezírko v Seminářské zahradě na Petříně
adresa: Petřín
Městská část: Praha 1,
katastr: Malá Straa,
 
Malé jezírko se nachází v horní části Seminářské zahrady na Petříně. Voda obsahuje spoustu řas. Jezírko tak není vhodné ke koupání, ani k osvěžení. Plní jen dekorativní funkci pro tuto část Petřínského vrchu. Vzhledem k jeho poloze o něm mnoho návštěvníků Petřína neví. Není vidět ani z nedaleké vyhlídkové pěšiny
 
 
 

Prokopské (Hlubočepské) jezírko

Městská část: Praha 5,
katastr: Hlubočepy,
 
Jezírko také nazývané Prokopské jezírko nebo Hlubočepské jezírko je jezírko, které vzniklo v roce 1905 ve vytěženém lomu na vápenec v Hlubočepích.
Má rozlohu 0,25 ha. Je 107 m dlouhé a 26 m široké. Dosahuje maximální hloubky 10 m.
Je napájeno a odvodňováno podzemní vodou.
V 70. letech 20. století po vybudování hlavní kanalizační štoly Jihozápadního Města zanikl přirozený přítok na severozápadním konci jezírka.
V jezírku žije okoun říční.
Přístup je možný po naučné stezce Řeporyje - Hlubočepy, ze které vede k jezírku odbočka dlouhá několik metrů.

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.